Contact
contact form

Zamak Mercator Sp. z o.o.

Headquarters

ul. J. Piłsudskiego 63
32-050 Skawina
NIP: 679-248-81-95

ADMINISTRATIVE OFFICE

tel.: +48 12 276 07 20
fax: +48 12 276 84 69

SALES DEPARTMENT                                    >>> Contact us >>>

Agnieszka Socha - Żyznowska - extrusion and injection machines
tel.: +48 12 276 07 20 ext. 242

Bogusław Kanik - Sales engineer

mob: +48 606 611 851
tel.: +48 12 276 07 20 ext. 242

RESEARCH AND SERVICES

tel.: +48 12 276 07 20 ext. 144

EXPORT SALES - EXTRUSION MACHINES EXPORT
tel.: +48 12 276 07 20 ext. 144

MARKETING DEPARTMENT

tel.: +48 12 276 07 20 ext.243

Join us!

 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000057186. Kapitał zakładowy: 300 000,00 pln

Formularz kontaktowy

JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI - ZADZWOŃ
(12) 276 07 20