Contact

Zamak Mercator Sp. z o.o.

Headquarters

ul. J. Piłsudskiego 63
32-050 Skawina
NIP: 679-248-81-95

Administrative Office

tel.: (12) 276 07 20
fax: (12) 276 84 69

Sales Department

Agnieszka Socha - Żyznowska - extrusion and injection machines
tel.: (12) 276 07 20 w. 242

Marcin Rzepecki - injection machines
tel.: (12) 276 07 20 w. 243

Export sales - extrusion machines export
tel.: (12) 276 07 20 w. 144

 

Marketing Department

tel.: (12) 276 07 20

Join us!

 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000057186. Kapitał zakładowy: 300 000,00 pln

JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI - ZADZWOŃ
(12) 276 07 20